jairo     JAIRO DORADO CADILLA (Vigo, 1980). Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vigo, obtuvo en 2007 un Diploma de Estudios Avanzados en Traducción, Paratraducción por esa misma universidad con un trabajo sobre la ideología en las traducciones de ‹‹El Puente sobre el Drina››. Ha traducido al gallego a autores como Andrić, Kiš, Drakulić, Šćepanović o Albahari además de trabajar como traductor e intérprete de conferencias por Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina principalmente. En la actualidad está realizando su tesis doctoral sobre el papel de la traducción y la interpretación en la separación de estándares lingüísticos centrándose en el caso del serbocroata.

 

    HAJRO DORADO KADILJA (Vigo, 1980) diplomirao je prevođenje i tumačenje na Univerzitetu u Vigu. Na istom Univerzitetu, 2007. godine stekao je diplomu iz oblasti „Naprednih studija prevođenja i paraprevođenja“, odbranivši rad na temu ideologije u prevodima romana „Na Drini ćuprija“. Pored prevoda Andrića, Kiša, Drakulića, Šćepanovića i Albaharija na galisijski jezik, radio je i kao prevodilac i tumač na brojnim konferencijama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Trenutno radi na svojoj doktorskoj tezi o ulozi prevođenja i tumačenja u odvajanju lingvističkih standarda, sa posebnim osvrtom na srpskohrvatski jezik.