BALKANIJA (4/2013)

IDENTITET NA BALKANU PROLOG Ambasador Španije u Beogradu UVOD U BALKANIJU 2013. BALKANSKI GENIUS OČI U OČI SA EU Migel Rodriges Andreu EVROPSKI IMAGINARNI SIMBOLIZMI. KRITIČKI PRISTUP IZUČAVANJU BALKANA Andrea Maura Kastilja UTICAJ DRUŠTVENIH STRUKTURA OTOMANSKOG CARSTVA NA LINGVISTIČKI IDENTITET

BALKANIJA (3/2012)

EVROPSKA INTEGRACIJA NA PROSTORIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE UVODNIK Migel Rodriges Andreu QUO VADIS, SRBIJO? PERSPEKTIVE EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE Pablo Ruperes Paskvalena Mersedes Miljan Rahoj PREGOVARAČKI PROCES HRVATSKE. POGAVLJE 23. NOVI STANDARDI? Konstantino Longares Bario POVRATAK KUĆI Fermin Kordoba Gavin Mikel Kordoba

BALKANIJA 2003

UVOD (Nj. Eks. Ambasador G-din Mariano Garsija Munjos) IZMEĐU “REALPOLITIKE” I ENTUZIJAZMA. SPOLJNA POLITIKA ŠPANIJE NA JUGOISTOKU EVROPE, 1900-2001 (prof. Fransisko Veiga) SRBIJA I JUGOSLAVIJA: ISTORIJA I GEOPOLITIKA (prof. Hose Hiron) SRBIJA: NEPOTPUNA TRANZICIJA, POLITIČKA TRANZICIJA SRBIJE, STRUKTURALNE REFORME I