BALKANIJA (6/2015)

SEFARDSKA KULTURA NA BALKANU PREDGOVOR AMABASADORA ŠPANIJE U BEOGRADU Migel Suares Fuertes PREDGOVOR DIREKTORA INSTITUTA SERVANTES U BEOGRADU Enrike Kamaćo Garsija REČ UREDNIKA – PRIJATELJSTVO OBAVIJENO SETOM Migel Rodriges Andreu JEVREJSKO-ŠPANSKI U STANDARDNIM JEZIČKIM KULTURAMA: MANJINSKI JEZICI/JEZICI KOJIMA SE DOMINIRA

BALKANIJA (4/2013)

IDENTITET NA BALKANU PROLOG Ambasador Španije u Beogradu UVOD U BALKANIJU 2013. BALKANSKI GENIUS OČI U OČI SA EU Migel Rodriges Andreu EVROPSKI IMAGINARNI SIMBOLIZMI. KRITIČKI PRISTUP IZUČAVANJU BALKANA Andrea Maura Kastilja UTICAJ DRUŠTVENIH STRUKTURA OTOMANSKOG CARSTVA NA LINGVISTIČKI IDENTITET