BALKANIJA (6/2015)

Korica Balkanije

SEFARDSKA KULTURA NA BALKANU

PREDGOVOR AMABASADORA ŠPANIJE U BEOGRADU
Migel Suares Fuertes

PREDGOVOR DIREKTORA INSTITUTA SERVANTES U BEOGRADU
Enrike Kamaćo Garsija

REČ UREDNIKA – PRIJATELJSTVO OBAVIJENO SETOM
Migel Rodriges Andreu

JEVREJSKO-ŠPANSKI U STANDARDNIM JEZIČKIM KULTURAMA: MANJINSKI JEZICI/JEZICI KOJIMA SE DOMINIRA I JEZIČKE IDEOLOGIJE U 21. VEKU
Jelena Filipović

JEVREJSKO-ŠPANSKE ZAGONETKE IZ MAKEDONIJE
Krinka Vidaković-Petrov

GRAD ZALJUBLJEN U POZORIŠTE. RAFAEL FARIN I LADINSKO POZORIŠTE U ŠUMENU
Mihael Študemund-Halevi

ODABIR JEZIKA MEĐU BEOGRADSKIM SEFARDIMA U MODERNO DOBA
Ivana Vučina Simović

RABINSKA DELA NA LADINU OBJAVLJENA U BEOGRADU: BOGATA JEVREJSKA PROŠLOST NA PUTU KA ZABORAVU
Katja Šmid

SEFARDSKI PONOS: JEVREJSKO GRAĐANSKO DRUŠTVO I DRUŠTVENE VEZE U SARAJEVU IZMEĐU DVA RATA
Ana Ćirić Pavlović

 

Licencia de Creative Commons
Balkania by Balkania is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.