O PROSTORNOM IDENTITETU PREDMODERNOG BALKANA

  • Nikola Samardžić

Resumen

Pojam Balkana, isprva samo geografski, preobrazio se u jednu od najsnažnijih moralnih i političkih pogrdnih etiketa u istoriji. Balkan je, u tom smislu, neka vrsta »zone sumraka koju ne osvetljava ni bljesak Zapada ni egzotični sjaj Istoka.« Pri tom su stavovi i predstave koje su zapadnjaci izgrađivali o Balkancima, i Balkanci o njima, prožeti jasnim paradoksima. Za zapadnjake, Balkan je postao zloglasna crna mrlja na evropskom tlu upravo u vremenu oslobodilačkih pokreta koji su težili odbacivanju osmanskog kulturnog nasleđa i zasnivanju nacionalnih država prema onovremenim evropskim uzorima.

Publicado
2018-08-16