STVARANJE SPECIJALNOG SUDA ZA RATNE ZLOČINE U SRBIJI U REGIONALNOM I MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

  • David Dijas Žogeis

Resumen

Zemlje stare Jugoslavije su započele proces stvaranja nacionalnih sudova specializovanih za razjašnjavanje odgovornosti za ratne zločine i ostala kršenja međunarodnih ljudskih prava počinjenih u periodu od 1991-99. godine. Ovaj proces se podudara sa najavljenim gašenjem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (Haški tribunal)1 pre 2010. godine.

Publicado
2018-08-16